บริษัท พี จี พลาสติก (2001) จำกัด

Unicor Training Course
บรรยากาศการฝึกอบรมในหลักสูตร
"การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในระบบ IPM (Integrated Pest Management) และ Targeting Zero Pest สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์"
บรรยายโดย
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์