มดง่าม PHEIDOLGETON DIVERSUS

มดง่าม Pheidole jeton driversus:Pheidolgeton diversus

 

ชื่อสามัญ: Pheidole jeton driversus

ชื่อวิทยาศาสตร์:Pheidolgeton diversus

Family:Formicidae

Order:Hymenoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยของมดง่าม มีสีน้ำตาลเข้ม กรามมีขนาดใหญ่เด่นชัดเจน หนวดมี 11 ปล้อง อกปล้องแรก (pronotum) และ อกปล้องกลาง (mesonotum) มีลักษณะนูน และ อกปล้องสุดท้าย (metanotum) เว้าลง มี metanotal spine, มี pedicel มี 2 ปุ่ม ส่วนท้องกว้างรูปไข่ ลำตัวมีความยาว 4.5 - 13 มิลลิเมตร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ