ปลวก TERMITE: ANCISTROTERMES SP.

ปลวก Ancistrotermes sp.

 

ชื่อสามัญ: Termite

ชื่อวิทยาศาสตร์:Ancistrotermes sp.

Family:Termitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

ปลวกในวรรณะทหารมีลักษณะหัว ค่อนข้างคล้ายรูปไข่ สีน้ำตาลเหลือง ความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 0.78-1.17 มม. ส่วนกว้างที่สุดประมาณ 0.59-1.04 มม. กรามยาว 0.52-0.67 มม. กรามด้านซ้ายไม่มีฟันทั้งหัวและด้านบนของอกปล้องแรก (pronotum) ไม่มีขนละเอียดสีน้ำตาลเหลืองปกคลุม กรามโค้งมาก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ