ปลวก TERMITE: BULBITERMES SP.

ปลวก Termite : Bulbitermes sp.

ชื่อสามัญ: Termite

ชื่อวิทยาศาสตร์:Bulbitermes sp.

Family:Termitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะสีแดง น้ำตาลแดงจนไปถึงสีน้ำตาล กรามทั้งสองข้างลดรูปหายไป เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นงวง (nasus) ยื่นยาวออกไปด้านหน้า ลักษณะสำคัยของปลวกในสกุลนี้คือส่วนหัวบริเวณฐานหนวดมีลักษณะคอดเว้า ขาและหนวดไม่ยาว เมื่อมอฃส่วนหัวทางด้านข้างจะเห็นขอบหัวด้านบนจากปลายงวงเพื่อฉีดพ่นสารเคมีออกมาต่อสู้กับศัตรูขนาดความยาวของหัววัดถึง nasus ยาว 1.61 – 1.89 มิลลิเมตร ความยาวส่วนหัวถึงฐานกรามไม่รวม nasus 1.01 – 1.22 มิลลิเมตร ความกว้างส่วนหัวประมาณ 1.04-1.27 มิลลิเมตร ลักษณะหนวดเป็นแบบลูกปัด (moniliform)  ลักษณะของปากเป็นแบบกัดกิน  (chewing  type)  ลักษณะของขาเป็นแบบขาเดิน (walking leg)