ปลวก TERMITE: DICUSPIDITERMES SP.

ปลวก Termite:Dicuspiditermes sp.

ชื่อสามัญ: Termite

ชื่อวิทยาศาสตร์:Dicuspiditermes sp.

Family:Termitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

ปลวกในวรรณะทหารมีลักษณะหัวค่อนข้างเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า ทรงกระบอก สีเหลืองอมน้ำตาล ความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.95-2.23 มม. ด้านหน้าของไม่มีลักษณะยื่นออกไปข้างหน้า ค่อนไปด้านบนของหัว(conical frontal projection) ริมฝีปากบนแยกออกเป็น 2 แฉก กรามขวาสั้นกว่ากรามซ้ายมากอย่างเห็นได้ชัดเจน กรามขนาดใหญ่ แบน โค้งงอด้านข้างมากเห็นได้ชัดเจน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ