ปลวก TERMITE: HAVILANDITERMES SP.

ปลวก Termite:Havilanditermes sp.

ชื่อสามัญ: Termite

ชื่อวิทยาศาสตร์:Havilanditermes sp.

Family:Termitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะมีสีส้มแดง กรามทั้งสองข้างลดรูปหายไป เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นงวง (nasus) ยื่นยาวออกไปด้านหน้า เพื่อฉีดพ่นสารเคมีออกมาต่อสู้กับศัตรู ความยาวของลำตัวประมาณ 6 มม.ขนาดความยาวของหัววัดถึง nasus ยาว 2.02-2.47 มม. ความยาวส่วนหัวถึงฐานกรามไม่รวม nasus 1.09-1.43 มม. ความกว้างของส่วนหัวประมาณ 1.17-1.61 มม.ลักษณะสำคัญของปลวกในสกุลนี้คือ ส่วนหัวหลังฐานหนวดไม่คอด ที่ฐานของ nasus ไม่มีฟันเล็กๆ ยื่นออกมา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ