ปลวก TERMITE: NASUTITERMES WALKERI

ปลวก Termite:Nasutitermes walkeri

ชื่อสามัญ: Termite

ชื่อวิทยาศาสตร์:Nasutitermes walkeri

Family:Termitidae

Order:Isoptera

 

ลักษณะรูปร่าง

รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะค่อนข้างกลมสีน้ำตาลแดง กรามทั้งสองข้างลดรูปหายไป เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นงวง (nasus) ยื่นยาวออกไปด้านหน้า เพื่อฉีดพ่นสารเคมีออกมาต่อสู้กับศัตรูขนาดความยาวของหัววัดถึง nasus ยาว 1.61 – 1.89 มิลลิเมตร ความยาวส่วนหัวถึงฐานกรามไม่รวม nasus 1.01 – 1.22 มิลลิเมตร ความกว้างส่วนหัวประมาณ 1.04-1.27 มิลลิเมตร ลักษณะหนวดเป็นแบบลูกปัด (moniliform)  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ