ข่าวสารการฝึกอบรม

หลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในอุตสาหกรรมอาหาร

Pest Management in Food Industry

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30น.
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

อุตสาหกรรมอาหาร มักจะพบปัญหา เรื่องการกำจัดแมลง และสัตว์อื่น อยู่เป็นประจำ ทั้งกรณีที่กำจัดแมลง และสัตว์อื่นๆ ด้วยตนเอง หรือ เป็นการจ้างบริษัทกำจัดแมลงและสัตว์อื่น เข้ามากำจัดสัตว์ที่อยู่ภายในโรงงานให้ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการกำจัดมากซักเพียงใด แต่ไม่นานก็ยังคงจะพบมูลและซากแมลง และสัตว์ อยู่อย่างประจำ แท้จริงแล้วกระบวนการ คุณภาพ ความถี่ในการกำจัด และสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงและสัตว์ มีประโยชน์จริงหรือไม่ และเข้าถึงการทำลายที่ต้นตอของแมลงและสัตว์หรือไม่ สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการhttp://www.unicorgroup.com/attachments/view/?attach_id=226012