ข่าวสารการฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
“เทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่ 4”

รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์
 
ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting
 
สมัครอบรมได้ที่
[https://www.butagri.com/index.php/training-list]
 
฿…ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
 
** ด่วน!!!! รับจำนวนจำกัด **
ใบประกาศนียบัตร
(ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรม และ มีคะแนนทดสอบมากกว่า 80%)

......................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุริยสิทธิ์ โทร. 062-957-1003
คุณจวรรชนก โทร 087-502-4545
e-mail: butagrikmitl@gmail.com