บริการจัดฝึกอบรม Unicor Training course

   

การฝึกอบรม UNICOR TRAINING COURSE

สหยูนิคอร์กรุ๊ป มีนักวิชาการที่ดูแลและดำเนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของลูกค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค เพราะเราเชื่อมั่นว่าการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค จะสามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีก็ต่อเมื่อทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันควบคุม และป้องกันแมลง

หลักสูตรการอบรม เทคนิคการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ ระบบ IPM สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคลากรประจำโรงงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องตอบประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมแมลงให้ลูกค้าที่มาตรวจประเมินได้รับทราบสิ่งที่ทางโรงงานได้ดำเนินการ รวมถึงตอบประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงที่พบภายในโรงงาน

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

หัวข้อที่ 1 : ทำไมโรงงานถึงต้องทำการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ

หัวข้อที่ 2 : การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ (IPM) 6 องค์ประกอบ

 • การจำแนกชนิดของแมลงและสัตว์พาหt
 • การตรวจสอบสถานที่เพื่อค้นหาแหล่งหลบซ่อน / แหล่งอาหาร
 • การวิเคราะห์หาแนวทางการควบคุม (แบบใช่สารเคมี/ไม่ใช้สารเคมี)
 • การควบคุมโดยหลักสุขาภิบาล
 • ขั้นตอนการควบคุม
 • แผนการควบคุมพิเศษในกรณีเกิดการระบาด

หัวข้อที่ 3 : กรณีศึกษาในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะเมื่อพบการระบาด จากการควบคุมที่เกิดขึ้นจริง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จาก หลักสูตรการอบรม เทคนิคการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ ระบบ IPM สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

 1. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้เข้าใจและเห็นความถึงความสำคัญในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ
 2. เจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวงจรชีวิต อุปนิสัยการหาอาหารและลักษณะสถานที่ที่ชอบพักอาศัย ของแมลงและสัตว์พาหะ
 3. เจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการค้นหาแหล่งหลบซ่อน และแหล่งอาหาร รวมถึงการควบคุมพื้นที่ไม่ให้อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการเข้ามาของแมลงและสัตว์พาหะ
 4. เจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมจะได้ทราบถึงการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ ทั้งรูปแบบการใช้สารเคมีฉีดพ่น และรูปแบบของเหยื่อ รวมไปถึงการควบคุมโดยไม่ใช้สารเคมี
 5. เจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการวิเคราะห์และควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ เมื่อเกิดกรณีระบาด

   

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com 


 • 19420338_624666574408045_5285942411019630083_n.jpg
  Unicor Training course บริการจัดฝึกอบรม เทคนิคการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ในรูปแบบ In-House Training ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในธุรกิจกำจัดแมลง และกว่า 13 ปีในธุรกิจจำหน่ายเครื่อ...

 • Pest Control
  ผลงานการบรรยายของวิทยากร ประจำ Unicor Training Course ...................................................................................................... ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเต...

 • pest control online training.jpg
  7 ขั้นตอน ง่ายๆกับการเรียนออนไลน์กับเรา ขั้นตอนที่ 1 ทีมงานของเราจะดำเนินการตั้ง GROUP ใน LINE group โดยจะเป็นกลุ่มปิดเฉพาะทีมงานเรากับหน่วยงานของท่านเท่านั้น จากนั้นทางทีมงานจะเชิ...