มด ชีววิทยา

มดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตร้อน (tropics) จนถึงบริเวณใกล้เขตขั้วโลก (subarctic) สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดีทั้งในสภาพแวดล้อมทั่วไปในพื้นที่เกษตรกรรมและบริเวณที่อยู่อาศัย จนมีคำกล่าวว่า มดครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นดิน มีการประมาณการว่าทั่วโลกพบมดที่จำแนกชนิดแล้ว มากกว่า 13,000 ชนิด ส่วนในประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานว่า มีการพบมด แล้วทั้งหมด 12 วงศ์ย่อย มากกว่า 700 ชนิด มดจัดเป็นแมลงสังคมชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมความเป็นอยู่ แตกต่างจากแมลงอื่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแมลงสังคมมีอยู่ 2 อันดับ คือ อันดับ Hymenoptera ได้แก่ กลุ่มของ ผึ้ง ต่อ แตน และมด และอันดับ Isoptera ได้แก่ ปลวก

......................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • มดคันไฟ.jpg
  ลักษณะสำคัญ มีสีเหลืองแดง มีขนที่หัวและตัว หนวดมี 10 ปล้อง อกแคบ โดยอกปล้องแรก (pronotum) กลม เส้นแบ่งอกปล้องแรกและปล้องที่สอง (pro-mesonotal suture) เห็นชัดเจน pedicle มี 2 ปุ่ม ท...

 • มดละเอียด.jpg
  มดละเอียด Monomorium indicum ลักษณะสำคัญ มีสีแดงสนิมปนสีน้ำตาลเข้ม ส่วนท้องใส หนวดมี 12 ปล้อง อกยาวแคบ เห็นเส้นแบ่งอกปล้องที่ 2 และปล้องที่ 3 (meso-metanotal suture) ชัดเจน pedicle...

 • Black House Ant.jpg
  มดดำ (Black House Ant) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ochetellus ลักษณะทางกายภาพ มีสีดำเงา ยาว 2.5-3 มม. วงจรชีวิต ตัวอ่อนเมื่อออกจากไข่จะมีลักษณะเหมือนหนอนสีขาว ส่วนหัวเรียวเล็ก และจะถูก...

 • Ghost Ant.jpg
  มดน้ำตาล (Ghost Ant) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tapinoma melanocephalum ลักษณะทางกายภาพ ส่วนท้องและขามีสีอ่อน/โปร่งแสง ขนาดยาว 16 มม. วงจรชีวิต มีการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องภายในอาณาจ...

 • Odorous House Ant.jpg
  มดเหม็น (Odorous House Ant) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tapinoma sessile ลักษณะทางกายภาพ มีสีน้ำตาล หรือ ดำ ขนาดยาว 1/16 ถึง 1/8 นิ้ว หนวดมี 12 ปล้องและไม่มีติ่งที่ปลายหนวด มี 6 ขา วงจร...

 • Carpenter Ant.jpg
  มดช่างไม้ (Carpenter Ant) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Camponotus pennsylvanicus ลักษณะทางกายภาพ มดงานขนาดยาว 1/4 นิ้ว มดราชินีขนาดยาว 1/2 นิ้ว ส่วนมากมีสีดำ แต่ก็มีที่เป็นสีแดงดำเช่นกัน ...

 • Crazy Ant.jpg
  มดน้ำผึ้ง (Crazy Ant) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Paratrechina longicornis ลักษณะทางกายภาพ มีสีน้ำตาลเข้ม ขนาดยาว 2.5 – 3.3 มม. มี 6 ขา หนวดมี 12 ปล้องและไม่มีติ่งที่ปลายหนวด วงจรชีวิต ...

 • มดง่าม.JPG
  มดง่ามPheidole jeton driversus:Pheidolgeton diversus ชื่อสามัญ: Pheidole jeton driversus ชื่อวิทยาศาสตร์:Pheidolgeton diversus Family:Formicidae Order:Hymenoptera ลักษณะรูปร่าง ต...