แมลงวัน ชีววิทยา

แมลงวัน

แมลงวันพบได้ในบ้านและธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศไทย บางสายพันธุ์พบได้บ่อยกว่าสายพันธุ์อื่น และชอบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันตามลักษณะนิสัยและวงจรชีวิต การรู้จักขนาด พฤติกรรม ฤดูกาล และวัฏจักรหรือวงจรชีวิตของแมลงวันสายพันธุ์ต่างๆ จะช่วยให้สามารถเลือกวิธีการกำจัดแมลงวันที่เหมาะสมดได้

ข้อเท็จจริง: แมลงวันบ้านตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30 วัน ช่วงชีวิตของมันมีสี่ช่วง ได้แก่ ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย


...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com


แบบฟอร์มติดต่อกลับ