สายพันธุ์แมลงคลาน

แมลงคลาน

เชื่อว่าสายพันธุ์แมลงคิดเป็น 90% ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโลก ปัจจุบันมีการจำแนกสายพันธุ์แมลงมากกว่าหนึ่งล้านสายพันธุ์ และคาดว่ามีแมลงทั้งหมดประมาณ 10 ล้านสายพันธุ์

แมลงส่วนใหญ่มีปีกเมื่อโตเต็มวัย และเคลื่อนไหวด้วยการบินเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม แมลงสาบแม้จะมีปีก แต่เป็นแมลงที่ไม่ค่อยจะบิน และเคลื่อนไหวด้วยการคลานเพื่อหาอาหารและที่อยู่อาศัย ปลวกและมดส่วนใหญ่จะไม่มีปีก ดังนั้นพฤติกรรมของพวกมันคือ การคลานและผลิต "วรรณะสืบพันธุ์" ที่มีปีกชั่วคราวในฤดูกาลผสมพันธุ์

แมลงชนิดอื่น เช่น หมัดและเหา เป็นแมลงไม่มีปีก โดยเคลื่อนไหวด้วยการคลานและกระโดดเท่านั้น แมลงคลานในที่นี้หมายถึงแมลงที่เป็นสัตว์รบกวนที่มีพฤติกรรมการคลาน

ลักษณะของแมลง

แมลงมีลักษณะเด่นคือ มีเปลือกหรือโครงกระดูกภายนอก ลำตัวแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนหัวที่ประกอบด้วยตารวม หนวดหนึ่งคู่ และชิ้นส่วนของปากที่หลากหลาย ส่วนอกมีหกขาและมักมีปีกสองคู่ และส่วนท้อง แมลงส่วนใหญ่มีวงจรชีวิตเริ่มจากระยะไข่ และตามด้วยพัฒนาการอื่นๆ หรือลอกคราบ ก่อนที่จะเติบโตเป็นตัวเต็มวัย ตามปกติจะแบ่งเป็นระยะไข่ ตัวอ่อน (เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวัน) ดักแด้ (มักถูกห่อหุ้มในเปลือก) และตัวเต็มวัย (มักมีปีก)

แมลงในฐานะสัตว์รบกวน

แมลง และแมงคลาน ถือเป็นสัตว์รบกวนด้วยหลายสาเหตุ

  • การกัดทำให้ปวดและบวม เนื่องจากปฏิกริยาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อ ‘สิ่งแปลกปลอม’ ที่ปล่อยจากปากของแมลง/ แมง
  • การต่อยทำให้เกิดอาการปวดและอาการแพ้พิษที่ฉีดเข้าสู่ผิวหนัง
  • แมลงกัดสามารถแพร่เชื้อโรคแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิตหลายชนิด ไปสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง
  • สารภูมิแพ้ที่เกิดจากการระบาดของแมลงในบ้าน ทำให้เกิดอาการหอบหืด
  • การปนเปื้อนอาหาร น้ำ และบนพื้นผิวต่างๆ สามารถส่งต่อเชื้อโรคได้ทั้งในบ้านและธุรกิจ
  • สร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อาหารทั้งที่เก็บไว้ในบ้านและธุรกิจ
  • ทำลายของที่ทำจากผ้า เช่น เสื้อผ้าหรือของตกแต่งต่างๆ
  • ทำลายโครงสร้างไม้ และของที่ทำจากไม้

......................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm