หลักสูตร เทคนิคควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ เบื้องต้น

หลักสูตร เทคนิคควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ เบื้องต้น

5 UP Skills

  • ปลวก ชีววิทยาและการควบคุม 
  • แมลงสาบ ชีววิทยาและการควบคุม
  • แมลววัน ชีววิทยาและการควบคุม
  • หนู ชีววิทยาและการควบคุม
  • ตัวเลือด ชีววิทยาและการควบคุม

 

เรียนออนไลน์

ที่ไหน  เมื่อไหร่  ก็เรียนได้

พร้อมรับใบเซอร์เมื่อผ่านแบบทดสอบการอบรม

 

...................................................................................................... 

 *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995

LINE ID : @unicorgroup 
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ