ประวัติความเป็นมา "Our History"

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2533  คุณดนัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดบริษัทให้บริการกำจัดปลวก และแมลง ในชื่อ บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด จากประสบการณ์ ของคุณดนัย จันทร์พิทักษ์  ในธุรกิจให้บริการกำจัดปลวก ในตำแหน่งผู้บริหารบริษัทประจำประเทศไทย ของ บริษัทกำจัดปลวกข้ามชาติ (ซึ่งต่อมาได้ขายกิจการทั้งหมดทุกประเทศไป) ด้วยประสบการณ์การให้บริการกำจัดปลวกมานานกว่า 20 ปี และความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทกำจัดปลวกที่มีคุณภาพในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย

ต่อมาทางบริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นโอกาส ในการเติบโตของธุรกิจการควบคุมแมลงในภาคอุตสาหกรรม จึงได้เปิดแผนก GMP plus เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย และเพื่อการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้า ทางบริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้มีการพัฒนาแผนกต่างๆขึ้น จากอดีต ถึงปัจจุบัน