สายพันธุ์แมลงทางการเกษตร

การระบาดของแมลงทางการเกษตร มีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไร

หลายครั้งเราก็มองข้ามปัญหาเหล่านี้ ซึ่งที่จริงแล้วสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีสถานที่ประกอบการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดก็ตกอยู่ในความเสี่ยงไม่แพ้เกษตรกร

สาเหตุเกิดจากวงจรชีวิตของแมลงเหล่านี้ที่อาศัยแสงไฟเป็นปัจจัยในการหาคู่ผสมพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีกิจกรรมการผลิตในยามค่ำคืนย่อมสร้างแสงสว่างมากและเป็นจุดยั่วยวนให้แมลงในธรรมชาติมุ่งตรงเข้ามาภายในอาคาร ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนได้อย่างง่ายดาย

แต่อย่างไรก็ตามในวิกฤติก็มีทางออกให้เสมอ เนื่องจากแมลงจะออกจากดินหรือพื้นที่อาศัยในช่วงเวลา ตั้งแต่ประมาณ 19.00 - 21.00 ดั้งนั้นถ้าเราจะลดความเสี่ยง ก็ควรลดแสงสว่างให้มากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงเปิดประตูอาคารให้น้อยที่สุดเช่นกัน เพียงเท่านี้ความเสี่ยงก็จะลดลง โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

......................................................................................
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ