สายพันธุ์แมลงทางการเกษตร

การระบาดของแมลงทางการเกษตร มีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไร

หลายครั้งเราก็มองข้ามปัญหาเหล่านี้ ซึ่งที่จริงแล้วสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีสถานที่ประกอบการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดก็ตกอยู่ในความเสี่ยงไม่แพ้เกษตรกร

สาเหตุเกิดจากวงจรชีวิตของแมลงเหล่านี้ที่อาศัยแสงไฟเป็นปัจจัยในการหาคู่ผสมพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีกิจกรรมการผลิตในยามค่ำคืนย่อมสร้างแสงสว่างมากและเป็นจุดยั่วยวนให้แมลงในธรรมชาติมุ่งตรงเข้ามาภายในอาคาร ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนได้อย่างง่ายดาย

แต่อย่างไรก็ตามในวิกฤติก็มีทางออกให้เสมอ เนื่องจากแมลงจะออกจากดินหรือพื้นที่อาศัยในช่วงเวลา ตั้งแต่ประมาณ 19.00 - 21.00 ดั้งนั้นถ้าเราจะลดความเสี่ยง ก็ควรลดแสงสว่างให้มากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงเปิดประตูอาคารให้น้อยที่สุดเช่นกัน เพียงเท่านี้ความเสี่ยงก็จะลดลง โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หนอนกะทู้ผัก.jpg
  หนอนกระทู้ผัก (Common cutworm,Tobacco,leaf worm) Spodoptera litura (F.) Noctuidae ผีเสื้อเพศเมียมีสีเทา แถบสีขาวกลางปีก มีขนาดเล็ก แตกต่างจากเพศผู้ ซึ่งมีแถบสีขาวกว้าง แม่ผีเสื้อวา...

 • หนอนกระทู้หอม.jpg
  หนอนกระทู้หอม หนอนหลอดหอม หรือหนอนหนังเหนียว Beet armyworm, Spodopter exigua(Hubner): Noctuidaeเป็นแมลงที่จัดว่าสำคัญต่อการปลูกผักของไทย โดยมีการระบาดรุนแรงเกือบตลอดทั้งปีในเขตใกล้...

 • หนอนกะทู้แอฟฟิกา.jpg
  หนอนกระทู้แอฟริกัน ตัวหนอนมีจุดสีดำเป็นรูปตัวC (C-shaped dark spot) คล้ายกับหนอนกระทู้กล้า(Rice swarming caterpillar) Spodop tera mauritiaBoisduval แต่มีสีจางกว่าและแถบสีเข้มด้านข้...

 • หนอนคืบกะหล่ำ.JPG
  หนอนคืบกะหล่ำ (Cabbage looper, cabbagesemi-looper) Trichoplusia ni (Hubner): Noctuidaeตามปกติหนอนของผีเสื้อมีขาจริง 3 คู่อยู่ที่อกและมีขาเทียม 5 คู่อยู่ที่ส่วนท้องปล้องที่ 3-6 และ ...

 • หนอนผักกาด.jpg
  หนอนผักกาด (Cabbage heart caterpillar,Cabbage moth) Crocidolomia pavonana (F.): Crambidae ชื่อเดิมที่ใช้คือ Crocidolomia binotalisZeller หนอนของแมลงชนิดนี้มีลักษณะการทำลายคล้ายหนอน...

 • หนอนเจาะสมอฝ้าย.jpg
  หนอนเจาะสมอฝ้าย (Cotton bollworm) Helicoverpa armigera (Hubner)= Heliothis armigeraเป็นแมลงที่มีความสำคัญที่สุดในฝ้าย กินใบ ดอก ปี้ และสมอฝ้าย นอกจากนี้ยังเป็นศัตรูพืชอื่นๆ อีกหลาย...

 • หนอนกระทู้คอรวงข้าว.jpg
  หนอนกระทู้คอรวงข้าว หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ (Rice armyworm, Ear cutting caterpilllar) Mythimnaseparata (Walker): Noctuidae หนอนกัดกินยอดอ่อน และใบข้าว รวมถึงช่อเกสรดอกตัวผู้ที่ยังม...

 • หนอนคืบละหุ่ง.jpg
  หนอนคืบละหุ่ง (Castor semi-looper) Achaeajanata (L.) : Noctuidae เป็นหนอนคืบกินใบ ช่อดอกลำไยและพืชอาหารอื่นๆ เช่น ละหุ่ง ลิ้นจี้ ทับทิม พุทรา มะขามและกุหลาบ วงจรชีวิต ระยะไข่ 3 วัน...

 • หนอนคืบหลังปม.jpg
  หนอนคืบหลังปม (Longan brown semi-looper)Ischyia manlia (Cramer): Noctuidae หนอนมีสีน้ำตาลรูปร่างแปลก ที่ด้านหลังของท้องปล้องที่ 8 มีตุ่มยื่นออกมา1 คู่ ปกติหนอนคืบจะมีขาเทียมน้อยกว่...

 • หนอนกินใบลำไย.jpg
  หนอนกินใบลำไย (Longan leaf-eating caterpillar)Oxyodes scrobiculata (F.): Noctuidae พืชอาหารนอกจากลำไยแล้ว ได้แก่ ลิ้นจี่ เงาะ และทรงบาดาล หนอนเมื่อโตเต็มที่มีลำตัวยาว 30-40 มิลลิเม...

 • หนอนกอสีชมพู.jpg
  หนอนกอสีชมพู (Pink stem-borer) Sesamiainferens (Walker): Noctuidae พบในข้าว อ้อย ข้าวโพดและหญ้า หนอนทำลายข้าวตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะตั้งท้องหนอนที่เจาะเข้าไปกินอยู่ภายในลำต้นอ่อน ...

 • หนอนห่อใบข้าว.jpg
  หนอนห่อใบข้าว (Rice leaf-folder) Cnaphlocrocismedinalis (Guenee): Crambidae พบเฉพาะนาข้าวในเขตชลประทานที่มีการใส่ปุ๋ยอัตราสูง หนอนมักสร้างใยยึดใบข้าวห่อเข้าหากันแล้วอาศัยกัดกินอยู่...

 • หนอนเจาะผลทุเรียน.jpg
  หนอนเจาะผลทุเรียน หรือ หนอนเจาะผลละหุ่ง (Durian borer, Castor borer, Peach moth) Comogethespunctiferallis (Guenee): Crambidae หนอนเจาะกินอยู่ที่ผิวเปลือกทะเรียนบริเวณที่ผลทุเรียนติ...

 • หนอนฟัก.jpg
  หนอนฟัก (Cucumber moth) Diaphania indica(Saunders): Crambidae หนอนมีสีเขียวอ่อนลำตัวค่อนข้างใส มีแถบสีเหลืองอ่อนพาดตามความยาวอยู่ที่ด้านข้างของลำตัว ข้างละแถบ หนอนกินอยู่ที่ยอดอ่อน...