สายพันธุ์แมลงบิน

สายพันธุ์แมลงบิน

แมลง ตัวเต็มวัยส่วนใหญ่จะมีปีก และเคลื่อนไหวด้วยการบินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แมลงสาบแม้จะมีปีก แต่เป็นแมลงที่แทบจะไม่บิน และเคลื่อนไหวด้วยการคลานเป็นหลัก ปลวกและมดเป็นแมลงบิน แต่ก็เพียงเวลาสั้นๆ ในช่วงระยะสืบพันธุ์ของฤดูผสมพันธุ์

แมลงบินที่กล่าวถึงในหน้านี้ หมายถึงแมลงบินที่เป็นแมลงรบกวน

ลักษณะของแมลง

แมลงส่วนใหญ่มีวงจรชีวิต 4 ระยะ คือ ไข่ ตัวอ่อน (เช่น ตัวหนอน หนอนแมลงวัน และอาจเป็นสัตว์รบกวนประเภทแมลงคลาน) ดักแด้ (มักอยู่ในเปลือกหุ้ม) และตัวเต็มวัยที่ส่วนใหญ่จะมีปีก 

แมลง จะมีเปลือกหรือโครงกระดูกภายนอก แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอกที่มีหกขา และส่วนท้อง

แมลงบินมีปีก 1-2 ชุด โดยติดอยู่กับช่วงอก

แมลงบินที่เป็นสัตว์รบกวน

แมลงบินเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญในสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เนื่องด้วยหลายสาเหตุ ดังนี้ 

  • การกัดทำให้ปวดและบวม 
  • การกัดสามารถแพร่เชื้อโรคแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิตร้ายแรง 
  • สารภูมิแพ้ที่เกิดจากการระบาดของแมลงในบ้าน ทำให้เกิดอาการหอบหืด 
  • สามารถแพร่เชื้อโรคลงในน้ำ อาหาร และพื้นผิวต่างๆ 
  • ทำให้อาหารในโรงเก็บเสียหายและเกิดการปนเปื้อน
  • กินและทำลายผ้า เช่น เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ 
  • ทำลายโครงสร้างและผลิตภัณฑ์ไม้
......................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

OUR CUSTOMER