สายพันธุ์แมลงศัตรูโรงเก็บ

สายพันธุ์แมลงศัตรูโรงเก็บ

แมลงศัตรูโรงเก็บ (SPI) ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่ออาหารและวัตถุดิบเท่านั้น แต่ยังสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปได้ด้วย ทำให้ไม่เหมาะแก่การบริโภค รวมไปถึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมผลิตอาหารในสายตาผู้บริโภคไม่ดี และอาจจะสูญเสียออเดอร์ให้กับคู่แข่ง

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ อุปนิสัยและวงจรชีวิตของแต่ละสายพันธุ์ สามารถช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูโรงเก็บในพื้นที่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

 

OUR CUSTOMER