สายพันธุ์แมลงศัตรูโรงเก็บ

สายพันธุ์แมลงศัตรูโรงเก็บ

แมลงศัตรูโรงเก็บ (SPI) ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่ออาหารและวัตถุดิบเท่านั้น แต่ยังสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปได้ด้วย ทำให้ไม่เหมาะแก่การบริโภค รวมไปถึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมผลิตอาหารในสายตาผู้บริโภคไม่ดี และอาจจะสูญเสียออเดอร์ให้กับคู่แข่ง

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ อุปนิสัยและวงจรชีวิตของแต่ละสายพันธุ์ สามารถช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูโรงเก็บในพื้นที่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • มอดยาสูบ.png
  มอดยาสูบ ชีววิทยา อาหาร มอดยาสูบ (Cigarette Beetle ) เป็นแมลงที่มีความสำคัญในการเป็นศัตรูของพืชในโรงเก็บ โดยเฉพาะพืชของแห้ง เช่น สมุนไพร เครื่องเทศ ข้าว พริกไทย แป้ง ขิง ผลิตภัณฑ์ย...

 • มอดแป้ง.jpg
  มอดแป้ง ชีววิทยา อาหาร เม็ดธัญพืช และผลิตภัณฑ์แป้ง ลักษณะ เป็นแมลงปีกแข้ง ลำตัวรูปร่างแบน รูปสี่เหลี่ยมยางมน ขนาด 2.3 – 4.4 มม. สีน้ำตาลแดง หนวดแบบกระบอง ผนังลำตัว ของหนอนค่อนข้างแ...

 • มอดฟันเลื่อย.jpg
  มอดฟันเลื่อย ชีววิทยา อาหาร เมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืช ลักษณะ เป็นแมลงปีกแข็งลำตัวแบนเรียวยาว ขนาด 2.5 – 3.5 มม. สีน้ำตาลดำ หนวดสั้นแบบกระบอง ด้านข้างของอกปล้องแรกทั้ง 2...

 • ด้วงผลไม้แห้ง.jpg
  ด้วงผลไม้แห้ง ชีววิทยา อาหาร ผลไม้แห้ง เมล็ดปาล์ม มะพร้าวแห้ง โกโก้ ข้าว ข้าวโพด ลักษณะ เป็นด้วงขนาดเล็ก ลำตัวรูปไข่ขนาด 2-4 ม.ม. ปีกคู่หน้าสั้นไม่คลุมส่วนท้อง ดังนั้นจะเห็นปลายท้อ...

 • rhyzopertha-dominica.jpg
  มอดข้าวเปลือก (Lesser Grain Borer) ชื่อวิทยาศาสตร์ :Rhyzopertha dominicaFabricius อันดับ : Coleoptara วงศ์ : Bostrichidae วงจรชีวิต : มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ มีทั้งหมด 4...

 • มอดสมุนไพร ชีววิทยา.jpg
  มอดสมุนไพร (Drugstore Beetle/Biscuit Beetle) ลักษณะทางกายภาพ ตัวเต็มวัยมีความยาว 2-3 มม. มีสีน้ำตาลอ่อนและรูปทรงรี ลำตัวมี 3 ปล้อง วงจรชีวิต ตัวเมียสามารถผลิตไข่ได้ 20-100 ฟอง ไ...

 • flat-grain-beetle.jpg
  มอดหนวดยาว (Flat Grain Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cryptolestes Pusillus ลักษณะทางกายภาพ ตัวเต็มวัยยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาลแดง ตัวแบน วงจรชีวิต ตัวเมียผลิตไข่ได้ถึง 200...

 • KhapraBeetle4.jpg
  ด้วงอิฐ (Khapra Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Trogoderma granarium ลักษณะทางกายภาพ ตัวเต็มวัยยาว 2-3 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาลเข้ม และมีลายสีน้ำตาลอ่อนบนปีก มีรูปทรงรี วงจรชีวิต ตัวเม...

 • ด้วงขาแดง.jpg
  ด้วงขาแดง (Copra beetle/Red Legged Ham Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Necrobia rufipes ลักษณะทางกายภาพ ตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 3.5 - 7 มิลลิเมตร มีสีเขียวเงาไปจนถึงสีน้ำเงินอ่อน...

 • Grain Weevil.jpg
  ด้วงงวงข้าวสาลี (Grain Weevil) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitophilus granarius ลักษณะทางกายภาพ ตัวเต็มวัยยาว 3 - 4.8 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาลแดงไปจนถึงสีดำ วงจรชีวิต ตัวเมียจะวางไข่ในโพรง...

 • Rice Weevil.jpg
  ด้วงงวงข้าว (Rice Weevil) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitophilus oryzae ลักษณะทางกายภาพ ตัวเต็มวัยยาว 2.5-3.5 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาลดำ มีจุดสีแดงที่ด้านหลังตรงช่องท้อง มีจมูกเรียวยาว วงจร...

 • ด้วงหนัง.jpg
  ด้วงหนัง ชีววิทยา อาหาร ปลาแห้ง หนังสัตว์ กระดูกสัตว์ ลักษณะ ลำตัวใหญ่รูปไข่ขนาด 6 – 10 มม. สีน้ำตาลดำปกคลุมด้วยขน ขอบด้านข้างของสันหลังอกปล้องแรกมีสีขาว ด้านใต้ท้องปกคุมด้วยขนสีขา...

 • booklice.jpg
  เหาหนังสือ (Booklice) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Psocoptera ลักษณะทางกายภาพ ขนาดของเหาหนังสือจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปจะมีความยาว 1 -2 มม. พวกมันมีตั้งแต่สีเหลืองน้ำตาลอ...

 • Yellow Mealworm Beetle.jpg
  ด้วงหนอนนก (Yellow Mealworm Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tenebrio molitor ลักษณะทางกายภาพ ยาวประมาณ 20 มิลลิเมตร มีสีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเงา ตัวอ่อนเป็นหนอนสีน้ำผึ้งเหลืองเงา วงจ...

 • มอดเจาะไม้.jpg
  มอดเจาะไม้ ชีววิทยา อาหาร ตัวหนอน (Larva) ที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้จะเป็นตัวกัดกินทำลายไม้ โดยเฉพาะไม้ที่มีความชื้น 12-15% จะมีการทำลายอยู่เสมอ โดยมีลักษณะการทำลายภายในคล้าย รวงผึ้งไป...